Kighostevaccination til gravide

Midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide pr. 1. november 2019

Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at der er en egentlig kighosteepidemi i gang. Derfor indføres en midlertidig kighostevaccination til gravide i 3. trimester for at beskytte nyfødte børn indtil deres vaccination ved 3-månedersalderen. Nedenfor gennemgås i den forbindelse tidsperiode, målgruppe, vaccine og information fra Sundhedsstyrelsen.

 

Tidsperiode
Tilbuddet om kighostevaccination til gravide gælder i perioden 1. november 2019 indtil 31. januar 2020.

 

Målgruppe
Målgruppen er gravide i 3. trimester. Praktiserende læger tilbyder kighostevaccination til gravide i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge). Gravide, som allerede har været til 3. lægeundersøgelse den 1. november, hvor tilbuddet træder i kraft, har mulighed for kighostevaccination ved en selvstændig konsultation. Gravide, som er tidligt i tredje trimester (fra 28. graviditetsuge), og derfor endnu ikke har været til 3. lægeundersøgelse, bør vente med kighostevaccination til lægeundersøgelsen.

 

Vaccine
Gravide i 3. trimester skal vaccineres med Di-Te-Ki-booster, som er godkendt til voksne (i modsætning til den booster, som bruges i børnevaccinationsprogrammet). Der gives én vaccination. Vaccinen udleveres vederlagsfrit til de praktiserende læger via SSI, sammen med SSI’s øvrige leverance af vacciner.

 

Information
Sundhedsstyrelsen informerer snarest sundhedspersoner og lægger desuden information på sin hjemmeside, som er målrettet de gravide. Endelig udkommer en opdateret ”Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.”. Mere herom i PLO’rientering, som udkommer den 25. oktober 2019.